Toekomst-
bestendig, duurzaam en
klaar voor gasloos.

Nieuwbouw wordt in een snel tempo duurzamer. Dat gebeurt, onder andere, door het periodiek aanscherpen van de wettelijke energieprestatie.

In 1996 is de Energieprestatie-eis (EPC) ingevoerd en moest de EPC lager zijn dan 1,4. In stappen is deze steeds verder verlaagd en bedraagt sinds 1 januari 2015 0,4, ook wel bekend als energielabel A. Uiteindelijk zal deze norm verlaagd worden naar EPC 0.


De ontwikkelingen in Brouwerspoort zijn al een aantal jaar geleden gestart, in een tijd waarin gasaansluitingen in nieuwbouw nog niet ter discussie stond. Voor Brouwerspoort geldt dan ook dat de woningen ontwikkeld zijn met een gasgestookte c.v.-installatie.


Voor Brouwershof is in de toekomstige planontwikkeling rekening gehouden met een energieprestatie van 0,4 (energielabel A). Dit betekent dat de woningen zeer energiezuinig zijn, maar nog wel op het gasnetwerk worden aangesloten.

Verder verduurzamen

De appartementen worden opgeleverd zonder gasaansluiting in de keuken. U kunt bent hierdoor voorbereid op een toekomst zonder aardgas. U kunt hiervoor bijvoorbeeld kiezen voor koken op inductie.

Gasloos ready

Voor grondgebonden woningen en appartementen is de warmtepomp een steeds vaker toegepaste manier om een woning zonder gasaansluiting te verwarmen en warm tapwater te leveren. De belangrijkste voorwaarden voor het toepassen van deze techniek is een hoog isolatieniveau en een afgiftesysteem voor verwarming met veel oppervlakte, zoals vloerverwarming. Het is de verwachting dat de technologie, waaronder die van de warmtepomp, zich in de komende jaren in hoog tempo verder zal ontwikkelen, beter betaalbaar zal worden en eenvoudiger toe te passen in bestaande woningen.


De appartementen in Brouwershof zijn voorzien van hoogwaardige isolatie, lage temperatuur/vloerverwarming en balans ventilatie. Ze zijn daarmee nu al goed voorbereid op een toekomst zonder aardgas. De omschakeling kan bijvoorbeeld gemaakt worden wanneer de cv-ketel aan vervanging toe is of wanneer u dit eerder wenst uit te voeren.

Om in dit stadium alsnog bij alle appartementen standaard een warmtepomp toe te passen of dit (optioneel) aan te bieden, is niet zo eenvoudig als het lijkt. Om dat te verwezenlijken dienen er veel stappen gezet te worden, denk aan (bodem-)onderzoeken, aanpassen van het ontwerp en de reeds afgegeven omgevingsvergunning die dan moet worden aangepast. Dat alles bij elkaar is een langdurig en kostbaar proces. Wij hebben diverse mogelijkheden onderzocht, maar in dit stadium van het project was het niet meer mogelijk deze omschakeling te maken.


Mocht u alsnog geen gasaansluiting wensen, dan is een verwarmingsconcept op basis van een elektriciteit voor u wellicht een alternatief. Bespreek met uw woonadviseur wat er aan duurzaamheidopties mogelijk is voor uw appartement.